Dışişleri Bakanlığı’nın 28 Şubat 2024 tarihli Yönergesi ile Kazakistan Cumhuriyeti’nde tahsil edilen konsolosluk harcı miktarlarını onayland.

Vergi Kanunu’nda konsolosluk harcı, Kazakistan Cumhuriyeti diplomatik misyonları ve konsoloslukları ile Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yabancı uyruklu vatandaşlardan, vatansız kişilerden, mukim olmayan tüzel kişiliği olan kuruluşlardan, Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşları ve tüzel kişiliği olan kuruluşlardan konsolosluk işlemlerinin yerine getirilmesi ve hukuki belgelerin düzenlenmesi karşılığında tahsil edilen ve bütçeye aktarılan bedel olarak tanımlamaktadır.

Yönergeye göre, Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlarınden ve tüzel kişilerinden, yabancı uyruklu vatandaşlardan ve vatansız kişilerden, yabancı tüzel kişilerden, vize verilmesi ve Kazakistan’ın yurtdışı kurumlarına vize verme (vize desteği) talimatı gönderilmesine ilişkin başvuruları üzerine yapılan işlemler karşılığında aşağıdaki harç miktarları tahsil edilecektir:

 - Tek giriş/çıkış – MCI'in (Monthly Calculation İndex) %20'si (2024 yılında harç miktarı 738,4 tenge);

 - İki veya çok defalı giriş-çıkış - MCI'in %50'si (2024'te harç tutarı 1 846 tenge).

 - Evrak tasdiki işlemi karşılığında herbir belge için MCI'in %50'si (2024'te harç miktarı 1 846 tenge) kadar konsolosluk harcı ödenecektir.

Bakanlık yönergesi 15 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

kaynak: TÜKİB