Aynı zamanda yerel mal, iş ve hizmet üreticileri siciline kayıtlı vatandaşlar ve tüzel kişiliği olan kuruluşlar tarafından üretilen mallar kamu ihalesiyle satışa sunulabilecektir.

Ayrıca Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve İnşaat Bakanlığı Sanayi Komitesi’ne, ulusal muamele ilkesine tabi olmayacak hafif sanayi ürünlerinin listesini kararın kabul edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde hazırlama talimatı verildi.

21 Şubat'ta yürürlüğe giren Hükümet Kararı 2 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Kaynak: TÜKİB