Örgüt, geçtiğimiz ay kuruluşunun 14'üncü yıl dönümünü kutladı. 2009 yılında imzalanan Nahçıvan Anlaşması, Türk dili konuşan tüm devletler için işbirliği platformu sağlamayı amaçlayan Türk Keneşi'ni kurmuştur.

Türk Keneşi'nin oluşumunun temel amacı, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki işbirliğini derinleştirmek ve bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunmaktı. Bu işbirliği, ortak tarihi ve kültürel miras ile dilsel bağlara dayanmaktadır.

2021 yılında Türk Keneşi liderlerinin İstanbul'da düzenlenen sekizinci zirvesinde Türk Keneşi'nin adı resmi olarak Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Araştırmaları Enstitüsü'nde analiz ve tahmin grubu başkanı Amir Bashbayev ve Bilimler Akademisi Devlet ve Hukuk Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan Özbek siyaset uzmanı Ravshan Nazarov ele alındı. Kazinform haber ajansıyla yapılan ayrı röportajlarda örgütün rolü ve yaklaşan zirvenin gündemi.

Organizasyonun önemli adımları

Başbayev'e göre örgüt, Türk dili konuşan ülkeler arasında işbirliğinin teşvik edilmesi ve OTS'nin güçlendirilmesi konusunda son 14 yılda önemli ilerleme kaydetti. Özellikle, 2021 yılında “Türk Dünyası Vizyonu – 2040”ın kabul edilmesi ve bunun uygulanmasına yönelik yol haritalarının geliştirilmesi, OTS'nin faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi yönünde önemli bir ivme sağlamıştır.

Zirve gündemi

Başbayev'e göre önümüzdeki zirve muhtemelen başarıların gözden geçirilmesi ve örgütün gelişimine yönelik gelecekteki stratejilerin tartışılması etrafında şekillenecek.

"Örneğin Türk Dünyası 2040 Vizyonu kapsamında yük taşımacılığının engelsiz olması konusu şu anda değerlendiriliyor" dedi.

Yaklaşan zirvede tartışılması planlanan belgeler arasında Başbayev, acil durumlara ortak müdahale için yasal bir çerçevenin kabul edilmesi de dahil olmak üzere OTS bünyesinde bir sivil koruma mekanizması kurulması önerisinin altını çizdi.

Nazarov, karmaşık jeopolitik ve jeoekonomik zorluklara yanıt olarak Türk dünyası içindeki birliğin güçlendirilmesi zorunluluğuna odaklanan bir zirve gündemi öngörüyor. Tartışmalar aynı zamanda siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel-insani işbirliğinin geliştirilmesini de kapsayacak.

"Mevcut Orta Doğu ihtilafına ilişkin konsolide bir tutum formüle etmeye ilişkin sorunlar gündeme gelebilir" diye ekledi.

Gündemin bir diğer konusu da örgütün faaliyetlerinin diğer işbirliği biçimleriyle uyumlu hale getirilmesi olacak. Bu olumlu yaklaşımın bir örneği olarak Nazarov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Orta Asya Devlet Başkanları Beşinci İstişare Toplantısına katılımına dikkat çekti.